Contact

11:47 Nannick 0 Comments

E-mail:
Voor vragen en andere opmerkingen kunt u een mailtje sturen naar nannick@hotmail.nl.

Disclaimer:
Teksten en afbeeldingen zijn geschreven en genomen door mij, behalve wanneer er vermeld staat dat dit niet het geval is. Link terug naar www.nannick.nl of contact mij voor bevestiging van overname van afbeeldingen en/of teksten. 

Auteursrechten:
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze foto's en teksten liggen bij nannick.nl. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze teksten en foto's is niet toegestaan zonder toestemming van de eigenaresse van nannick.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke teksten of foto's anders aangegeven is. 

E-mail: Voor vragen en andere opmerkingen kunt u een mailtje sturen naar nannick@hotmail.nl. Disclaimer: Teksten en afbeeldingen zijn g...